Gestió de Suports digitals

GESTIÓ DE SUPORTS DIGITALS

Programari de gestió adaptatiu a qualsevol mena de pantalla led.

Adaptació a qualsevol format multimèdia

Reproducció en pantalla encara que aquesta es quedi sense connexió a internet

Gestió d’anuncis segons mètriques d’audiència

Immediatesa en l’actualització de continguts

Possibilitat de gestió de continguts condicionada a factors com horaris, clima, etc

Els nostres sistemes Signage es diferencien d'altres del sector per ser innovadors, atractius i notoris pel públic transeünt.

Imatges en alta resolució – HD

Vídeos personalitzats

Visualització d’entorns web en temps real

Emissió de continguts en el mateix suport

Interacció amb el públic mitjançant codis QR

Publicitat dinàmica segons públic, horari, zona geogràfica…

Interacció amb xarxes socials

Programari de gestió de continguts avantguardista

Sincronització entre pantalles

Actualització de continguts en temps real

Mètriques d’audiència

Report al client final amb informes estadístics